• 98
  • 2018
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397     |     کد : 515

قائم مقام و سرپرست معاون اداری و مالی سازمان تاکسیرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان آقای مهندس عبدالرحیم قاصدی بعنوان قائم مقام و سرپرست معاون اداری و مالی سازمان منصوب شد.

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان طی حکمی از سوی دکتر اکبرنژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ؛ اقای مهندس عبدالرحیم قاصدی را بعنوان قائم مقام  و سرپرست معاون اداری و مالی سازمان منصوب کرد.
آقای مهندس عبدالرحیم قاصدی پیش از این سرپرستی و معاونت اجرایی سازمان تاکسیرانی را عهده دار بودند.

 


سازمان تاکسیرانی