• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 574

خط کشی ایستگاههای تاکسی

پیرو درخواست شهروندان و تاکسیرانان محترم خط کشی ایستگاههای تاکسی سطح شهر در حال رنگ آمیزی است.

پیرو درخواست شهروندان و تاکسیرانان محترم از سازمان در خصوص خط کشی و نوسازی تابلوهای ایستگاههای تاکسی سطح شهر ،با دستور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی جناب آقای دکتر اکبرنژاد ، رنگ آمیزی ایستگاهها از هسته مرکزی و نقاط پرتردد شهر بطور منظم با همکاری سازمان ترافیک اجراء گردید. 


PDF چاپ چاپ