• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1398     |     کد : 603

اطلاعیه

حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه از اول اسفند

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و نظر به اعلام اتحادیه تاکسیرانی های  شهری کشور سهمیه سوخت تاکسیهای فاقد پروانه از اول اسفندماه سالجاری حذف خواهد شد. لذا به اطلاع مالکان تاکسیهای مذکور میرساند تا پایان بهمن ماه فرصت دارند نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود جهت جلوگیری از حذف سهمیه سوخت اقدام نمایند.


PDF چاپ چاپ