• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398     |     کد : 604

اطلاعیه

اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای سرویس مدارس بر اساس پیمایش

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و نظر به اعلام اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور ، نحوه واریز سهمیه سوخت سرویس مدارس با میزان پیمایش از طریق برنامه نرم افزاری موبایلی انجام می شود که هر راننده موظف است بر روی گوشی خود نصب نماید.
پیمایش ماهیانه راننده بر اساس گزارش ارسالی از نرم افزار در هر ماه محاسبه و مبنای اختصاص اعتبار مربوط به سهمیه سوخت می باشد و عدم ارائه گزارش پیمایش صورت گرفته از این طریق ، سبب حذف سهمیه سوخت خواهد شد.
رانندگان سرویس مدارس باید با شروع هر سرویس ، شروع سفر و پایان هر سرویس گزینه پایان سرویس را از طریق برنامه ثبت نمایند (این موضوع شامل سرویس های رفت و برگشت و سرویس دوم و سوم نیز می شود) مجموع سرویس های انجام شده و مسافتهایی که توسط راننده در مدت زمان فعالیت طی می شود تعیین کننده میزان سهیمه سوخت مورد نیاز راننده خواهد بود.


 


سازمان تاکسیرانی