• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : يکشنبه 27 بهمن 1398     |     کد : 609

اطلاعیه اعتبار سوخت

فعالان حوزه حمل و نقل درون شهری می توانند با مراجعه به سامانه سماس از نحوه تخصیص اعتبار سوخت خود مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و پیرو نامه شماره 98/100/1775 تاریخ 98/11/26 اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور ، با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته برای رفع مشکل استفاده از اعتبار واریزی سوخت برای فعالان حوزه حمل و نقل درون شهری به آگاهی می رساند از تاریخ 98/11/26 رانندگان فعال می توانند برای دریافت اعتبار سوخت واریزی از کلیه کارتهای بانکی شتاب خود استفاده نمایند. از این رو در راستای ارائه خدمات به رانندگان فعال ، امکان تغییر رمز و دریافت تاریخچه واریز و باقیمانده اعتبار با راه اندازی سامانه سماس به آدرس WWW.SAMAS.MOI.ir فراهم شده است رانندگان می توانند با کد ملی ، رمز اعتبار (4 رقم آخر کد ملی) و شماره تلفن همراه معرفی شده از خدمات یاد شده استفاده نمایند. 


سازمان تاکسیرانی