• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398     |     کد : 610

ضد عفونی تاکسیها و ایستگاههای تاکسی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز : تاکسیها وایستگاههای تاکسی تبریز ضد عفونی می شوند

دکتر محمد حسین اکبرنژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز با اشاره به اقدامات این سازمان برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا گفت : تاکسی های درون شهری و ایستگاههای تاکسی تبریز ضد عفونی می شوند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در برخی از مناطق کشور و اقدامات پیشگیرانه این سازمان در این خصوص اظهار داشت با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تبریز و سازمان آتش نشانی  از ایستگاههای پرتردد شهر آغاز شده است که بصورت مرتب  در طول روز انجام میگیرد.
 


سازمان تاکسیرانی