• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1398     |     کد : 611

اطلاعیه

اطلاع رسانی سازمان به تاکسیرانان جهت کاهش تردد به سازمان تاکسیرانی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس

جلسه ای  با حضور مدیرعامل - قائم مقام - معاونین و مدیر حراست سازمان جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس تشکیل و در راستای رفاه حال عموم مراجعه کنندگان مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع مراجعه کنندگان محترم برسد:
1- مقرر گردید کلیه کلاسهای آموزشی سازمان تا اطلاع ثانونی تعطیل گردد.
2- مقرر گردید به رانندگانی که تقاضای تمدید کارت شهری دارند همزمان با صدور استعلامات مربوطه گواهی موقت سه ماهه صادر و تحویل نمایند.
3- مقرر گردید تا اول اردیبهشت از تشکیل پرونده برای افراد جدید الورد جلوگیری بعمل آید.
4- تاکسیرانان محترم از سفرهای غیر ضروری اجتناب نمایند. و در صورت ضرورت موضوع برای رانندگانی که از اول اسفندماه سال جاری فاقد اعتبار کارت شهری هستند  امکان دریافت مرخصی تا پایان خردادماه سال 99 مهیا گردد.
 
 
 


سازمان تاکسیرانی