• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398     |     کد : 616

اطلاعیه

تاکسیرانان محترم از تردد در مسیر بازار و هسته مرکزی شهر خودداری نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و با عنایت به مصوبه شورای تامین شهرستان تبریز و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ، تاکسیرانان محترم از تردد در هسته مرکزی شهر ( مسیرهای بازار - خیابان جمهوری -فردوسی- درب گجیل - شریعتی - میدان ساعت) خودداری نمایند.

 

 


سازمان تاکسیرانی