• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399     |     کد : 633

نرخ کرایه تاکسی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با بیان تصویب 31% نرخ کرایه در شورا و ارجاع آن به فرمانداری جهت تائید آن خبر داد.

سعید بشیریان مدیر عامل سازمان تاکسیرامی تبریز با اشاره به اینکه هنوز هیچ افزایشی در نرخ کرایه تاکسی ها اعمال نشده است، اظهار کرد: کرایه تاکسی ها طبق همان نرخ سال ۹۸ است و هنوز افزایشی در این خصوص وجود ندارد.
او ادامه داد: پیشنهاد 31 درصدی افزایش کرایه در جلسه شورای شهر تبریز به تصویب رسیده است  و با عنایت به اینکه کلیه مصوبات شورا می بایست به تائید فرمانداری برسد لذا تا زمان تائید هیچگونه افزایش نرخ کرایه نخواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز عنوان کرد: چنانچه رانندگان تاکسی مبلغی بیشتر از نرخ سال ۹۸ از مسافران دریافت کنند، اقدام آنها خودسرانه و غیرقانونی است و از شهروندان محترم تقاضا میشود در صورت مشاهده با شماره تلفن 34760292  شکایت خود را به سازمان اعلام نمایند.
 


سازمان تاکسیرانی