• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1399     |     کد : 635

ثبت نام خودروهای عمومی تک سوز جهت تبدیل به دوگانه سوز

ثبت نام خودروهای عمومی بنزین سوز فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری برای طرح دوگانه سوز نمودن (CNG)

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و پیرو نامه شماره 99/10435 تاریخ 99/3/3 مبنی بر اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای بنزین سوز در حوزه حمل و نقل عمومی شهری اعم از تاکسی - آژانس - سرویس مدارس با اولویت و با استفاده از یارانه دولتی پس از تایید اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور به دوگانه سوز تبدیل شوند. لذا به اطلاع فعلان در این حوزه و ناوگانی که در سامانه سپند و سماس بعنوان خودروی عمومی به ثبت رسیده است میرساند جهت ثبت نام به آدرس http://www.gcr.niopdc.ir مراجعه نمایند.
 


سازمان تاکسیرانی