• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1399     |     کد : 642

افزایش ساعات کاری

افزایش ساعات کاری گشتهای کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی تبریز

 به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز و در راستای ارائه خدمات بصورت منظم و مطلوب در حوزه حمل و نقل درون شهری در نقاط مختلف شهر علی الخصوص هسته مرکزی شهر و جلوگیری از تخلفات احتمالی و فراهم آوردن محیطی آرام برای تاکسیرانان محترم و مسافرین عزیز با موافقت مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از تاریخ 99/3/26 ساعات کاری گشتهای کنترل و نظارت تا ساعت 22 افزایش یافت.


سازمان تاکسیرانی