• 1399-2
  • اطلاعیه معاینات فنی
  • 1
 
تاریخ : سه شنبه 3 تير 1399     |     کد : 644

اطلاعیه

ثبت تقاضای شرکتهای حمل و نقل درون شهری جهت ارائه خدمات سرویس مدارس در سامانه سپند

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی و پیرو نامه ارسالی اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور به اطلاع شرکتهای حمل و نقل درون شهری میرساند حسب برنامه ریزی های انجام شده امکان ثبت تقاضای شرکتهای حمل و نقل درون شهری برای سال تحصیلی 1400-1399 جهت ارائه خدمت بعنوان سرویس مدرسه تا تاریخ 15 تیرماه در سامانه سپند فراهم شده است با توجه به اینکه فعالیت رانندگان در قالب شرکتهای حمل و نقل درون شهری انجام می پذیرد لازم است جهت بررسی شرایط و صدور مجوز برای سرویس مدارس  نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.

 


سازمان تاکسیرانی