• 1399-2
  • 1
 
تاریخ : يکشنبه 19 مرداد 1399     |     کد : 658

رعایت پروتکل های بهداشتی

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط تاکسیرانان

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تبریز در خصوص تاکید فرماندار محترم شهرستان تبریز مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط تاکسیرانان ، در گفتگوئی اظهار داشتند کلیه تاکسیرانان ملزم به استفاده از ماسک هستند که در این راستا سازمان تاکسیرانی روزانه تعداد 500 عدد ماسک رایگان در بین تاکسیرانان توزیع می نماید. همچنین طی یکماه گذشته بیش از 2000 دستگاه تاکسی کاور جدا کننده راننده با سرنشینان نصب گردیده که این امر در حال جریان می باشد. 
مهندس بشیریان در ادامه سخنان خود اعلام نمودند  با عنایت به ممنوعیت سوار نمودن بیش از دو نفر در صندلی عقب تاکسی و استفاده از ماسک برابر مصوبه ستاد مبارزه با کرونا ، از رانندگان تاکسی و شهروندان تقاضا میگردد جهت حفظ سلامتی خود و دیگران نسبت به رعایت موارد اهتمام ورزند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین از افزایش ساعات کاری گشتهای نظارت سازمان با همراهی پلیس جهت کنترل دقیق بر عملکرد تاکسیرانان خبر داد و افزود در صورت عدم رعایت موارد فوق برابر مقررات اعمال قانون خواهد شد.


PDF چاپ چاپ